De verhalen

Op deze website vind je informatie over alle reizen van de Abbekerk terug, maar de focus ligt op twee verhalen:

  • De Laatste Reis: van week tot week, geschreven als een “Nu: 75 Jaar Geleden” Blog in 2017. Dit verhaal volgt de belevenissen van de Abbekerk in wekelijkse afleveringen. Geschreven als een documentaire met interviews, kaarten, foto’s en allerlei andere informatie die de afgelopen jaren is verzameld over de Abbekerk en de oorlogssituatie waarin ze moest opereren. 
  • Machinist Adriaan Kik’s wartime memoires, beschrijft zijn ervaringen op de Abbekerk tijdens de oorlog. Hij beschrijft ook kort zijn op het SS Maaskerk nadat de Abbekerk tot zinken was gebracht.
    Let op dat dit verhaal is geschreven in 2000 en zo veel mogelijk in zijn originele staat is gehouden.Het kan dus voorkomen dat het feitelijk niet helemaal klopt met de informatie die inmiddels beschikbaar is.

Meer korte verhalen zijn te vinden onder “Fragments“, waaronder dat van de Derde Stuurman Visser. Maar net als Adriaan Kik’s memoires zijn al deze verhalen opgenomen in het verhaal van De Laatste Reis.

Wat meer achtergrond informatie over hoe Adriaan Kik er toe kwam om zijn memoires op papier te zetten en hoe deze website is ontstaan en gegroeid kan je vinden in de introductie.